چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۹:۰

کابل

Background image

د کارموندني خبرتیا

د هستوي انرژۍ اداره د بیولوژیکې وسلو د منع کارپوه ۴ رتبه یوه بست او د جنسی معتمد (۷) رتبه یوه بست د ښي ګمارنې په موخه د ازادي سیالۍ او د رتب او معاش سیسټم له لاري د ۱۳۹۸ کال د سلواغه له . . .