چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۹:۰

کابل

Background image

د کارمندنې خبرتیا

د هستوي انرژۍ اداره د بیولوژیکې وسلو د منع کارپوه (۲) بستونه چې د کیمیاوي اوبیولوژیکې وسلو د منع ریاست اړوند دي د ښي ګمارنې په موخه د ازادي سیالۍ او د رتب او معاش سیسټم له لاري د ۱۳۹۸ ک . . .