منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۱۱:۱۳
Background image

اعلان دوبست وظیفوی

اداره انرژی هستوی دو بست مربوط خویش را قرار ذیل:

۱. کارشناس منع سلاح بیولوژیکی یک بست  (منابع عمومی سوالات تخصصی بخش سوم) 

۲.کارشناس آموزش و اخذ امتحان متقاضیان جواز نامه  یک بست (منابع عمومی سوالات تخصصی بخش دوم)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ۳۰/۰۷/۱۳۹۹ الی ۱۱/۰۸/۱۳۹۹ برای مدت ده روز کاری به اعلان رقابتی میگذارد. متقاضیان محترم می توانند فورمه های . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۱:۵

کابل

Background image

اعلان دو بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی دو بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. بست رتبه سوم متخصص لابراتوار کیمیاوی و بیولوژیکی (یک بست)
  2. بست رتبه سوم متخصص امور تغذی (یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد . . .

بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۱۱:۱۳
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۱:۵

اعلان دو بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی دو بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. بست رتبه سوم متخصص لابراتوار کیمیاوی و بیولوژیکی (یک بست)
  2. بست رتبه سوم متخصص امور تغذی (یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۵

اعلان یک بست کاری رتبه ششم تخنیکر برق

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

۱. بست رتبه ششم تخنیکر برق (یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ ۳۱ سنبله الی نهم میزان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۹:۰

اعلان کاریابی دوبست رتبه ۴و رتبه ۷

اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست چهارم کارشناس منع استفاده از سلاح های بیولوژیکی مربوط به ریاست منع استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی و یک بست رتبه هفتم (معتمد جنسی)  خویش را بخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴ - ۸:۴۵

اعلان یک بست کاری کارشناس حفاظت از اشعه

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری (کارشناس حفاظت از اشعه) آمریت زون شمال خویشرا جهت استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۴ قوس الی ۴ جدی سال . . .

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۱ - ۸:۰

کندهار

Background image

اعلان مجدد بست آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ۲۱ الی ۲۸ جوزا مجددا به اعلان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۱:۴۲

کابل

Background image

اعلان بست رتبه دوم ریاست پلان و پالیسی برنامه های اتمی

کمیسیون عالی انرژی اتمی به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بست رتبه دوم پلان و پالیسی برنامه های اتمی ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۹:۱۸

هرات

Background image

اعلان بست کارشناس حفاظت از اشعه ولایت هرات

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری حوزه جنوب غرب ولایت هرات را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۹ ثور الی ۸ جوزا سال ۱۳۹۸ به اعلان . . .