منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۰ - ۹:۱۵

کندهار

Background image

اعلان مجدد بست آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۰ الی ۲۸ حمل برای بار دوم به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا اخذ و بعد از طی مراحل( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۷ - ۸:۰

کندهار

Background image

آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۷ الی ۱۶ حوت ۱۳۹۷ به اعلان . . .

بسته شده نمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۷ - ۸:۰

آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۷ الی ۱۶ حوت ۱۳۹۷ به اعلان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۹:۲

کارشناس حفاظت از اشعه

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت زون شرق را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۱۰ دلو الی ۲۲ دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۹:۱۳

کارشناس نظارت از اشعه

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری زون ولایت بلخ را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۲جدی  الی اول دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین . . .

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱/۲۰ - ۹:۱۵

کندهار

Background image

اعلان مجدد بست آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۰ الی ۲۸ حمل برای بار دوم به . . .