منوی اطلاعیه

بست های خالیهمه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۰:۱

کابل

Background image

اعلان مجدد یک بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. .کارشناس آموزش و اخذ امتحان متقاضیان جواز نامه  های هستوی  یک بست (منابع عمومی سوالات تخصصی بخش دوم)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۴/۱۱/۱۳۹۹ برای مدت هفت روز کاری به اعلان رقابتی میگذارد. متقاضیان محترم می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا و بعد از خانه پری توام با تذکره تابعیت، . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۰:۰

کابل

Background image

اعلان وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. تخنیکر برق بست رتبه ششم- یک بست

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ ب . . .

بسته شده نمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۰:۱

اعلان مجدد یک بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. .کارشناس آموزش و اخذ امتحان متقاضیان جواز نامه  های هستوی  یک بست (منابع عمومی سوالات تخصصی بخش دوم)

غرض استخدام اشخاص شایسته و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۷ - ۰:۰

اعلان وظیفوی

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. تخنیکر برق بست رتبه ششم- یک بست

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ الی ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ ب . . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱۵ - ۱۴:۵۹

اعلان دوبست وظیفوی

اداره انرژی هستوی دو بست مربوط خویش را قرار ذیل:

۱. آمریت مالی، حسابی و خدمات یک بست رتبه سوم

۲.آمریت تدارکات یک بست رتبه سوم

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۳۰ - ۱۱:۱۳
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۶ - ۱۱:۵

اعلان دو بست وظیفوی

اداره انرژی هستوی دو بست مربوط خویش را قرار ذیل:

  1. بست رتبه سوم متخصص لابراتوار کیمیاوی و بیولوژیکی (یک بست)
  2. بست رتبه سوم متخصص امور تغذی (یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۳۱ - ۸:۵

اعلان یک بست کاری رتبه ششم تخنیکر برق

اداره انرژی هستوی یک بست مربوط خویش را قرار ذیل:

۱. بست رتبه ششم تخنیکر برق (یک بست)

غرض استخدام اشخاص شایسته و واجد شرایط از طریق برنامه رتب و معاش از تاریخ ۳۱ سنبله الی نهم میزان . . .

بازنمایش همه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۱ - ۸:۰

کندهار

Background image

اعلان مجدد بست آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ۲۱ الی ۲۸ جوزا مجددا به اعلان . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۱:۴۲

کابل

Background image

اعلان بست رتبه دوم ریاست پلان و پالیسی برنامه های اتمی

کمیسیون عالی انرژی اتمی به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بست رتبه دوم پلان و پالیسی برنامه های اتمی ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۹:۱۸

هرات

Background image

اعلان بست کارشناس حفاظت از اشعه ولایت هرات

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری حوزه جنوب غرب ولایت هرات را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۹ ثور الی ۸ جوزا سال ۱۳۹۸ به اعلان . . .