گزارش  برنامه شناسائی مواد شیمیایی،‌ بیولوژیکی، رادیولوژیکی، هسته ای و مواد منفجره در کشور سریلانکا

aaehc-af
قریشی

هدف اصلی این برنامه ارتقا ظرفیت علمی و عملی اشتراک کننده گان در رابطه به شناسایی وسایل کنترول، مبارزه با حوادث کیمیاوی، بیولوژیکی، رادیولوژیکی، هستوی و انفجاری جهت افزایش خدمات عامه در افغانستان و سایر کشور ها بود.

در برنامه متذکره از کشورهای مختلف همچو سریلانکا، مالدیف، هندوستان و افغانستان به تعداد ۵۰ تن اشتراک نموده بودند. که در طول برنامه آموزشی لکچرهای متعدد فشرده در زمنیه های مخلتف که بطور مستقیم یا غیر مستقیم مربوط به توسعه ای ظرفیت علمی مانند تهدیدات CBRNE،‌ بحث روی فعالیت ها و جنایات داعش درجهان، معرفی سلاح های کیمیاوی، بیولوژیکی، رایولوژیکی،  هستوی و انفجاری می شد ارایه گردید.

در این برنامه محترمین هر یک فضل الرحمن خالد و غلام حبیب قریشی به نمایندگی از این اداره اشتراک نموده بودند.

قریشی