بسته شده نمایش همه

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۹:۰

کابل

Background image

اعلان کاریابی دوبست رتبه ۴و رتبه ۷

اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست چهارم کارشناس منع استفاده از سلاح های بیولوژیکی مربوط به ریاست منع استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی و یک بست رتبه هفتم (معتمد جنسی)  خویش را بخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۲۴ - ۸:۴۵

ولایت بلخ

Background image

اعلان یک بست کاری کارشناس حفاظت از اشعه

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری (کارشناس حفاظت از اشعه) آمریت زون شمال خویشرا جهت استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۴ قوس الی ۴ جدی سال . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۹/۶ - ۱۰:۱۰

کندهار

Background image

آمریت انرژی  هستوی حوزه جنوب کندهار

اداره انرژی هستوی به تعداد (۱بست سوم آمریت انرژی هستوی حوزه جنوب کندهار خویش را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش از تاریخ ۶ الی ۱۷ قوس ۱۳۹۸ . . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۱:۴۴

کابل

Background image

اعلان بست ریاست پالیسی پلان و نظارت

اداره انرژی هستوی به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بست رتبه دوم شماره (۰۹۱۵) ریاست پالیسی پلان و نظارت را جهت استخدام کارکنان شایسته از ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ الی ۰۵/۰۹ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۸:۳۲

کابل

Background image

اعلان بست ریاست متخصصین

اداره انرژی هستوی افغانستان به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بست رتبه دوم ریاست متخصصین (۰۸۸۹) را جهت استخدام کارکن شایسته از تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۸ الی ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۹:۰

کابل

Background image

اعلان کاریابی

اداره انرژی هستوی به تعداد (۲) بست چهارم کارشناس منع استفاده از سلاح های بیولوژیکی مربوط به ریاست منع استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی خویش را بخاطر استخدام افراد شایسته و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۷ - ۸:۰

کندهار

Background image

آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۷ الی ۱۶ حوت ۱۳۹۷ به اعلان . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۹:۲

ننگرهار

Background image

کارشناس حفاظت از اشعه

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت زون شرق را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۱۰ دلو الی ۲۲ دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین . . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ - ۹:۱۳

ولایت بلخ

Background image

کارشناس نظارت از اشعه

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری زون ولایت بلخ را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ ۲۲جدی  الی اول دلو۱۳۹۷ به اعلان میگذارد. واجدین . . .