چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۹:۰

کابل

Background image

اعلان کاریابی

اداره انرژی هستوی به تعداد (۲) بست چهارم کارشناس منع استفاده از سلاح های بیولوژیکی مربوط به ریاست منع استفاده از سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی خویش را بخاطر استخدام افراد شایسته و . . .