مقالات

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۳۱ - ۱۳:۳

مروری بر معاهده منع آزمایش های هسته ای

(Review of the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CTBT 

بشر از مدت ها قبل با پدیده ای به نام جنگ مواجه بوده، که برای حذف یاکنترول آن تلاش های فراوان داشته و در این تلاشها در طول تاریخ نظریات متفاوت ارایه گردیده است. اگر بخواهیم نظریات ارایه شده

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۱ - ۱۲:۱۳

وضیعت رادیولوژی ۲۴ ولایت افغانستان سال ۱۳۹۸

یکی از صلاحیت و مسئولیت های اداره انرژی هستوی کمیسیون عالی انرژی اتمی بر اساس قانون انرژی هستوی و مقرره حفاظت در برابر اشعه، صدور جوازنامه و اجازه نامه، بررسی، نظارت، تفتیش و کنترول دستگاه های آیونایزکننده و منابع رادیواکتیف در سطح کشور است.

بنابرای