پریزنتیشن پالیسی افزایش مشارکت زنان درخدمات ملکی به مقامات و کارمندان اداره کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان ارایه گردید:

aaehc-af
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۶ - ۱۰:۳۲
پریزنتیشن پالیسی افزایش مشارکت زنان درخدمات ملکی به مقامات و کارمندان اداره کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان ارایه گردید:

این پریزنتیشن توسط عزیزه بزگر آمره حمایت از حقوق زنان به تاریخ ۱۶/۴/۱۳۹۸ در رابطه به پالیسی افزایش مشارکت زنان، در چوکات خدمات ملکی ارایه گردید.
در این برنامه محترمه عزیزه بزگر به شناسایی مشکلات، مراحل استخدام، تقرر خانم ها در بست های کلیدی، ظرفیت سازی، مصئونیت در محل کار، هماهنگی با ادارات مختلف صحبت نمود.

در رابطه به شناسایی مشکلات و تحلیل وضعیت: تحلیل وضعیت زنان در وزارت خانه ها و اداره مربوطه، شناسایی موارد مرتبط به پالیسی ها، تعیین ارقام دقیق زنان در اداره به تفکیک بست، برنامه های آگاهی دهی در سطح اداره بخصوص برای کارکنان ذکور با همکاری پالیسی انکشافی معلومات ارایه گردید.

هدف اصلی انکشاف پالیسی: فراهم آوری سهولت های ممکنه برای زنان، تامین محیط کاری مصؤن، تشویق و افزایش مشارکت زنان در اداره خدمات ملکی، که در رابطه به شناسایی بست های خالی وزارت خانه ها و ادارات، آگاهی دهی، ترتیب پلان استخدام منابع بشری حساس از نگاه جندر بوده است.

در این پالیسی استخدام زنان در تشکیل وزارت خانه ها و ادارت دولتی گزینش بیشتر زنان در استخدام و تفویض (5) نمره امتیازی به هدف افزایش زنان در چوکات کارکنان خدمات ملکی و ایجاد هماهنگی، زمینه سازی برای زنان در ایفا وظیفه و ایجاد فضای مناسب مصاحبه (دوستانه و دور از فشار های روانی برای زدودن ترس و نگرانی در زنان) معلومات داده شد.

در اخیر این برنامه محترم دوکتور طاهر شاران رییس عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان در رابطه به ایجاد فرصت های کاری در اداره کمیسیون عالی انرژی اتمی برای طبقه اناث صحبت نموده و گفتند ما باید به جای کمیت به کیفیت توجه کرد و به این اساس میتوان خود را با جهان برابر کرده تا بتوانیم به یک مسیر درست حرکت نمایم.

تازه ترین خبر

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۲۰:۲۶
Background image

امضاء چارچوب برنامه های کشور(CPF) افغانستان برای سال ۲۰۱۹ الی ۲۰۲۳ توسط آژانس اتمی بین المللی

CPF یا چارچوب برنامه های یک کشور سند رسمی است که برای برنامه ریزی و پلانگذاری میان مدت در حصه همکاری های تخنیکی بین کشور عضو و آژانس انرژی هسته ای بین المللی استفاده شده و در شناسایی و. . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۳:۱۶
Background image

گزارش بررسی وضعیت رادیولوژی(شعاع ایکس) در مراکز دستگاه های آیونایزکننده تشخیصیه صحی 24 ولایت کشور

یکی از صلاحیت و مسئولیت های اداره انرژی هستوی کمیسیون عالی انرژی اتمی بر اساس قانون انرژی هستوی و مقرره حفاظت در برابر اشعه، صدور جوازنامه و اجازه نامه، بررسی، نظارت، تفتیش و کنترول. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۷ - ۹:۱۴
Background image

پیام تسلیت

با کمال تاسف و تاثر همکار عزیز مان محترم وحیدالله صافی مدیر جوازنامه های ریاست تطبیق تکنالوژی هستوی کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان در اثر بیماری ناگهانی دار فانی را وداع گفته و رحلت. . .

بازگشت به خبر