تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی دراداره انرژی هستوی

aaehc-af
شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۵:۱۶
تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی دراداره انرژی هستوی

طی محفلی که درمقر اداره انرژی هستوی به روز شنبه ۵ دلو۱۳۸۹ برگزار گردید، ازهفته ملی تصویب قانون اساسی افغانستان تجلیل بعمل آمد.

افغانستان از یک قرن به این سو دارای چندین قانون اساسی میباشد، که اولین قانون اساسی در سال ۱۳۰۱ در زمان حکومت امان الله خان به نام (نظام نامه اساسی دولت) به نشر رسیده و متعاقباً در سال های ۱۳۰۹ به نام (اصول اساسی دولت)، در سال ۱۳۴۳، در سال ۱۳۵۶، در سال ۱۳۵۹ به نام (اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان)، در سال ۱۳۶۹در سال ۱۳۷۲ به نام (اصول اساسی دولت اسلامی افغانستان)قوانین اساسی نشر گردیده و نهایتآ در سال ۱۳۸۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان فعلی تصویب و در جریده ها رسمی به نشر رسید است.

برنامه با سخنان ریئس عمومی اداره انرژی هستویآقای دوکتور طاهر شاران آغاز گردید. و در سخنرانی خویش خطاب به همه کارمندان اداره انرژی هستوی و اشتراک کننده گان مجلس، هفته ملی تصویب قانون اساسی افغانسان را تبریک عرض نموده و در مورد تطبیق مقررات و لوایح این اداره یکبار دیگر تاکید کرد.

آقای شاراناز تطبیق قوانین نافذه کشور در تمام اموراداره انرژی هستوی یادآوری نموده و افزود چندین مورد  فعالیت های اداره به خصوص مصئونیت شهروندان و حفاظت محیط زیست از مواد رادیواکتیف و دستگاه های آیونایزکننده با قانون اساسی رابطه مشترک دارد که اداره انرژی هستوی در این راستا فعالیت مینماید.

محترم دوکتورعبدالله شفاهی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی کشور که در محفل یاد شده اشتراک ورزیده بود صحبت نموده و قانون اساسی را مادر تمام قوانین خوانده بیان داشت که «تمام قوانین بر اساس قانون اساسی بوجود آمده و ترتیب می‌گردد.» آقای شفاهی قانون اساسی فعلی کشور را به سطح منطقه یک قانون بسیار خوب خوانده  و قانون اساسی را پیمان مشترک تمام مردم افغانستان دانست.

آقای شفاهی در سخنان خود پیرامون وظیفه کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی کشور صحبت افزود: «وظیفه کمیسیون نظارت بر تطبیق قا نون اساسی کشور، نظارت کردن از تطبیق و چگونگی تطبیق قانون اساسی می باشد.»

سپس محترم دوکتور محمد باقری مشاور حقوقی مقام معاونیت دوم ج.ا.ا. در این پروگرام سخنرانی نموده و در سخنان خویش بر تطبیق قانون اساسی تاکید نمود که قانون اساسی به تمام اتباع افغانستان یکسان است.

آقای باقری در رابطه افزود که قانون اساسی به سطحمنطقه یکی از قوانین اساسی خوبی و جواب گو جامعه است. قانون اساسی در یک شرایط بسیار خوب و بطور جامع بازنگری و تصویب شده  ولی عدم تطبیق آن را یک چالش بزرگ خواند که نا امنی ها، فساد اداری و فقر یکی از گزینه است که در زمینه عدم تطبیق قانون اساسی را به وجود آورده است.

در اخیر این برنامه محترم جاوید وجدی  متخصص قوانین و مقررات اداره انرژی هستوی  در این مورد به اشتراک کنندگان پریزینتیشن ارایه نمود و به خاطر مطالعه بهتر قانون اساسی از اشتراک کنندگان امتحان تشویقی اخذ نموده که به چند تن آنها جوایز نقدی هم داده شد.

قانون اساسی افغانستان که دارای ۱۲ فصل و ۱۶۲ ماده می باشد در سال ۱۳۸۲ توسط لویه جرگه به تصویب رسید  و همه ساله از هفته تصویب آن درافغانستان طی محافلی بزرگداشت بعمل می‌آید. امسال نیز مانند سالهای گذشته از این هفته تجلیل می‌گردید.

تازه ترین خبر

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۰ - ۹:۴۷
Background image

اطلاعیه

به تاسی از مصوبه جلسه شماره (2) مورخ 8 حمل 1399 کابینه جمهوری اسلامی افغانستان و به استناد جز (1) ماده دهم طرزالعمل تنظیم رژیم کاری به منظور جلوگیری از شیوع بیماری (کوید 19) در ادارات. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ - ۱۲:۲۲
Background image

برنامه اگاهی دهی ویروس کرونا به کارمندان اداره انرژی هستوی افغانستان دایر گردید

برنامه اگاهی دهی ویروس کرونا به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ از طرف ریاست منع سلاح های کیمیاوی و بیولوژیکی در تالار اداره انرژی هستوی به کارمندان این اداره دایر گردید.

در این برنامه محترم انعام. . .

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۵ - ۱۵:۱۶
Background image

تجلیل از هفته تصویب قانون اساسی دراداره انرژی هستوی

طی محفلی که درمقر اداره انرژی هستوی به روز شنبه ۵ دلو۱۳۸۹ برگزار گردید، ازهفته ملی تصویب قانون اساسی افغانستان تجلیل بعمل آمد.

افغانستان از یک قرن به این سو دارای چندین قانون اساسی. . .

بازگشت به خبر