اعلان مجدد بست آمریت انرژی اتمی حوزه جنوب کندهار

aaehc-af
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۱ - ۸:۰
د کارمندنې خبرتیا

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کندهار

ریاست عمومی اداره انرژی هستوی به تعداد (۱) بست کاری آمریت انرژي اتمی حوزه جنوب کندهار را بخاطر استخدام افراد شایسته و کارفهــم از طریق رقابت آزاد از تاریخ۲۱ الی ۲۸ جوزا مجددا به اعلان میگذارد. واجدین شرایط اعم از طبقه ذکور و اناث که تابعیت افغانستان را داشته باشند از تاریخ نشر اعلان می توانند فورمه های درخواستی را از اینجا اخذ و بعد از طی مراحل( خانه پری, نصب فوتو و ارایه اسناد تحصیلی مربوطه) دو باره به این اداره و یا ایمیل آدرس های مندرجه فورم ارسال نمایند. برای معلومات بیشتر با شماره های 074444226 و یا 0749986622 به تماس شوید.

Documents

فورم درخواستی
لایحه وظایف