اعلان داوطلبی

aaehc-af
اعلان دواطلبی

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت کابل

اداره انرژی هستوی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تدارک ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول عادی دارای سرتفیکت و مقدار ۱۵۰۰ لیتر تیل دیزل ضرورت اداره انرژی هستوی در روش داوطلبی مناقصه باز  داخلی اشتراک نمایند.

داوطلبان می توانند اعلان پروژه را از طریق روز نامه کثیر الانتشار، شرطنامه آنرا به زبان دری از ویب سایت اداره ملی تدارکات و یا از اینجا بدست آورند. هارد کاپی شرطنامه را سر از تاریخ نشر الی 21 روز  در روز های رسمی از ساعت 08:00 الی 03:00 بعد از ظهر از شعبه تدارکات این اداره دریافت نمایند. داوطلبان محترم در روز اخذ شرطنامه جواز شرکت را با خود داشته باشند.

بازگشایی آفر ها دوازدهم دلو سال 1399 ساعت ده قبل از ظهر در تالار جلسات اداره انرژی هستوی صورت میگیرد. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

نوت: تضیمن بانکی مبلغ 22200 افغانی به شکل تضمین خط بانکی ضروری میباشد.

Documents

اعلان داوطلبی

داوطلبی های بیشتر...

شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۹:۴۵ کابل
Background image

اعلان داوطلبی

اداره انرژی هستوی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت به عمل می آورد تا در پروسه داوطلبی تدارک ۱۵۰۰۰ لیتر تیل پطرول عادی دارای سرتفیکت و مقدار ۱۵۰۰ لیتر تیل دیزل ضرورت اداره انرژی هستوی در . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۷ - ۹:۵۵ کابل
Background image

Full Duplex Dedicated 1:1- 20 MB Internet connection

اداره انرژی هستوی افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی ( تدارک بیست ام بی انترنت دیدیکیت 1:1)، اشتراک نموده و شرطنامه مربوط را از اداره انرژی هستوی و . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۶/۱۷ - ۸:۵۵ کابل
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی بین المللی

 

نهاد تدارکاتی

اداره تدارکات ملی به نمایندگی از اداره انرژی هستوی ، جمهوری اسلامی افغانستان

تمویل کننده

افغانستان

. . .

بازگشت به داوطلبی ها