اعلان بست ریاست پالیسی پلان و نظارت

aaehc-af
شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۱:۴۴
د کارمندنې خبرتیا

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره انرژی هستوی به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بست رتبه دوم شماره (۰۹۱۵) ریاست پالیسی پلان و نظارت را جهت استخدام کارکنان شایسته از ۲۵/۰۸/۱۳۹۸ الی ۰۵/۰۹/۱۳۹۸ به اعلان میسپارد.

علاقمندان واجد شرایط می توانند از طریق آدرس www.iarcsc.com خود را راجستر نمایند.