اعلان بست ریاست متخصصین

aaehc-af
چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۸ - ۸:۳۲
د کارمندنې خبرتیا

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

اداره انرژی هستوی افغانستان به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بست رتبه دوم ریاست متخصصین (۰۸۸۹) را جهت استخدام کارکن شایسته از تاریخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۸ الی ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ به اعلان میسپارد.

علاقمندان واجد شرایط می توانند از طریق آدرس www.iarcsc.com خود را راجستر نمایند.