اعلان بست رتبه دوم ریاست پلان و پالیسی برنامه های اتمی

aaehc-af
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۱:۴۲
د کارمندنې خبرتیا

تاریخ نشر

تاریخ ختم

موقعیت

کابل

کمیسیون عالی انرژی اتمی به همکاری کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بست رتبه دوم پلان و پالیسی برنامه های اتمی ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی را جهت استخدام کارکنان شایسته از تاریخ ۲۵ ثور الی ۵ جوزا سال جاری به اعلان میسپارد.

علاقمندان واجد شرایط می توانند از طریق آدرس www.iarcsc.com خود را راجستر نمایند.