اعلان دو باره خریداری یک عراده موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵ -

اعلان دو باره خریداری یک عراده موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵

تاریخ نشر: Apr 04, 2017

تاريخ خاتمه: May 29, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی  به یک عراده موتر  پرادو  لند  کروزر مودل  2015پطرولی چهار سلند ره یا معادل آن مطابق  شرطنامه و مشخصات ضرورت دارد.

موسسات دولتی وشرکت های خصوصی که در زمینه دارای جواز با اعتبار فعالیت بوده وخواهش رسانیدن آنرا طورقرارداد داشته باشند درخواست های خویش را بعداز نشر اعلان الی تاریخ 1396/03/08 به مدیریت عمومی خدمات آمریت مالی واداری, ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی واقع جوار سیلوی مرکز سپرده، اسناد دواطلبی را اخذ و خود شان روز مینه درج اسناد داوطلبی ساعت یک ونیم  بجه بعد ازظهر با آفر های سربسته دوصد هزار افغانی تضمین خط بانکی بلاک شده  در مجلس آفر گشایی روش مناقصه باز که در دفتر کار  آمریت مالی و اداری  دایر میگردد اشتراک ورزند.

 نوت :- داوطلبان  شرطنامه را میتوانند از سایت انترنتی تدارکات ملی www.npa.gov.af, و از اینجا نیز دانلود نمایند جهت معلومات بیشتر به شماره  ۰۷۵۲۹۰۱۰۸۵   در تماس شوند.