داوطلبی -

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی برنامه ماستری برای ده تن
کمیسیون عالی انرژی اتمی ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی برنامه ماستری برای ده تن از کارمندان این اداره به یکی از پوهنتون های خصوصی دارای شماره تشخیصیه (AAEHC/NCB/NC/33) اشتراک نموده و شرطنامه را از آمریت تدارکات در...
Apr 15, 2018 May 05, 2018
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاعیه عمومی رسانیده میشود. کمیسیون عالی انرژی اتمی در نظر دارد قرارداد تهیه و تدارک 13000 لیتر تیل پطرول مارک (A82) بابت سال مالی 1397 را به شرکت تجارتی برادران غزنیوال دارنده جواز...
Apr 11, 2018 -
اعلان داوطلبی تدارک ۱۳۰۰۰ تیل پطرول ضرورت اداره انرژی هستوی
کمیسیون عالی انرژی اتمی از تمام دواطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی 13000 سیزده هزار لیتر تیل پطرول مارک A82 دارای شماره تشخیصیه AAEHC/NCB/1 اشتراک نموده و شرطنامه را توسط حافظه یا فلش میموری از ریاست عمومی اداره انرژی هستوی ,...
Mar 01, 2018 Mar 13, 2018
اعلان تدارک 8MB انترنت وایرلس ضرورت این اداره
ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی به تدارک خدمات انترنت وایرلس 8 امبی دانلود و 8 امبی اّپلود دیدکت Wireless-8MB Download 8MB Upload/full Duplex Dedicated with 3 usable public IP مطابق شرطنامه و مشخصات ضرورت...
Nov 29, 2017 Jan 05, 2018
اعلان مقید موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵
ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی به یک عراده موتر تیوتا پرادو لندکروزر مودل 2015 پطرولی چهار سلندره یا معادل آن مطابق شرطنامه و مشخصات ضرورت دارد. موسسات دولتی وشرکت های خصوصی که در زمینه دارای جواز با اعتبار فعالیت...
Jun 13, 2017 Jun 19, 2017
اعلان دو باره خریداری یک عراده موتر پرادو لندکروزر ۲۰۱۵
ریاست عمومی بورد اجرائیوی و تخصصی کمیسیون عالی انرژی اتمی به یک عراده موتر پرادو لند کروزر مودل 2015پطرولی چهار سلند ره یا معادل آن مطابق شرطنامه و مشخصات ضرورت دارد. موسسات دولتی وشرکت های خصوصی که در زمینه دارای جواز با اعتبار فعالیت بوده...
Apr 04, 2017 May 29, 2017