سیمینار علمی آلودگی مواد رادیواکتیف و تغذیه در کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان دایر گردید

به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ سیمینار علمی در رابطه به  آلودگی مواد رادیواکتیف و تغذیه توسط محترم پوهنمل داکتر محمد داود حیدری استاد پوهنځی زراعت پوهنتون کابل در کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان ارایه گردید.

داکتر محمد داود حیدری به کمک بورسیه USAID در بنگلور هند مقطع ماستری خویش را در پوهنتون علوم زراعتیUIS  به پایان رسانیده و سرانجام در سال ۲۰۱۴ با همکاری ”موسسه جایکا“ برای ادامه تحصیل به کشور جاپان می رود. تا در مقطع دوکتورا در زمینه ارتباط مشکلات زیست محیطی از نوع آلودگی های رادیو اکتیف و مشخص تر"داخل شدن سیزیم- 137زنجیرهی غذایی"  تحقیق نماید.

پوهنمل داکتر حیدری با ارایه تیزیس دوکتورای خویش در بررسی تاثیرات مواد رادیواکتیف منتشر شده از حادثه فوکوشیما روی خاک ها و تغذیه گیاهان منطقه ای سند دوکتورای خویش را از دانشگاه توکیو بدست آورد.

داکتر محمد داود حیدری از یازده سال بدین سو عضو اکادمیک پوهنتون کابل است، و در مواقع حضور خود در افغانستان، در رشته ی خاکشناسی و آبیاری تدریس میکند. از او تا به حال بیش از ۴ مقاله علمی در ژورنال های بین المللی چاپ شده است و چند مقاله علمی که مشخصآ دربخش بررسی مواد رادیواکتیف در خاک افغانستان است، در حال بررسی می باشد.