سوراخ شدن مرکز فضایی جهان و داخل شدن هوا

در مرکز فضایی جهان یک سنگ فضایی با یک سفینه تصادم نموده که باعث سوراخ شدن این سفینه و ورود هوا به داخل آن شده است. نفوذ هوا در کپسول این سفینه در ماه جون زمانی که سفینه همرای با سرنشینان نو خود چهارصد کلیومتر از جو زمین فاصله داشته اتفاق افتاده است. مطالعات اولیه نشان می دهد که تکه های یک سنگ فضایی با سرعت زیاد با این سفینه تصادم کرده است و باعث بوجود آمدن  این سوراخ  شده است. هوستون تکساس امریکا و پایتخت مسکو که ماموریت این اداره فضایی را به عهده دارد گفته است که شش سرنیشینان این سفینه با کدام خطر جدی مواجه نیستند. همچنین افزودند خطر جدی که همیشه فضا نوردان و مراکز فضایی را تهدید می کند همین سنگ های کوچک فضایی است اما این سفینه ها  طوری طراحی شده است که به آسانی آسیب پذیر نیستند. این تصادم سنگ با سفینه در حال خواب فضانوردان در شب رخ داده است و فضانوردان وقتی از خواب بیدار شدند متوجه آن شدند. دیمتری روگوزین رییس اداره فضایی روسکوسمس فدرال روسیه همچنین این حادثه را تایید کرده و گفتند که این صدمه توسط تکه های سنگ از بیرون سفینه رخ داده است. گریست جرمن اندازه این سوراخ را کوچک و به اندازه دو میلی متر تایید کرده است.  

این سفینه در 8 ماه جون 2018 الکساندر گیرست اروپایی و سه تن دیگر را به این مرکز فضایی رسانیده بود.  این دومین فضانورد جرمن گېرست است که ماموریت این بخش را به عهده دارد. گیرست با سیرینا انن چانسلر و سرگی پروکوپیوف فضانورد روسی با هم یک جا در این ماشین فضایی مشغول وظیفه هستند  و قرار است  تا پایان سال جاری میلادی این سفینه فضایی به زمین برگشت کند.