کمیسیون عالی انرژی اتمی دفتر ساحوی خویش را در ولایت کندهار می گشاید.

معاون کیمسیون عالی انرژی اتمی با معاون والی کندهار دیدار نمود

معاون کمیسیون عالی انرژی اتمی افغانستان فضل الرحمان خالد با همراهانش در مقر ولایت کندهار با معاون والی کندهار اقای عبدالحنان منیب دیدار نموده و گفتند ما خواهان ایجاد دفتر ساحوی در ولایت کندهار میباشیم.

خالد افزود در ابتدا میخواهد با ریاست صحت عامه در کنترول اشعه و مواد مضر همکاری و همچنان با ریاست گمرک این ولایت همکاری های تخنیکی را اماده ساخته تا آن اداره بتوانند اموال وارد شده از کشور های خارجی را کنترول کنند.

وی افزود که میخواهد در زون آن ولایت  یک امریت ایجاد نماید که به شمول آمر دارای ۵ تن تشکیل بوده که این اداره مستقیمآ تحت ریاست جمهوری میباشد.

معاون والی کندهار به ایشان خوش امدی گفت افزود مقام ولایت با شما تا حد امکان همکار است که فعلا ایجاد یک دفتر به این اداره و در اینده زمین و مکان مستقل ایجاد خواهد شد.

اقای منیب خواهان تیم کاری شده و گفت جوانان این زون دارای استعدادهای خوبی است و از این استعداد ها کار باید گرفت. همچنان وی از امینت خوب ولایت کندهار یادآور شده و خواهان ازدیاد کار های این اداره گردیدند.