مواد شیمیایی خطرناک که در منزل از آن استفاده میشود

شوینده‌های شیمیایی که در منزل از ان استفاده میشوند اغلب سمی هستند و ظروف آن‌ها برای کودکان بسیار جذاب است. اثر این محصولات خطرناک ممکن است در حمام و دستشویی باقی بماند  و باید در وقت استفاده از ان بسیار متوجه باشم تا از خطرات ان جلوگیری شود. استفاده از این نوع مواد در منازل همراه با خطر زیاد است و باید بسیار متوجه باشم که در وقتی به کار برد این مواد شیمیایی که پاک کننده وسفید کننده میباشد برای محافظت از پوست تان حتمآ از دستکش بپوشید. لوله بازکن‌ها، کمود شو و همچو دستشویی ها معمولاً حاوی مواد شیمیایی بسیار قوی هستند. هنگام استفاده از این مواد پکه  دستشویی را روشن کرده، و از دستکش و عینک محافظتی نیز استفاده کنید. مایع سفید کننده لباس همچنان برای جلد و چشم های تان خطر زیادی دارد و در وقت استفاده اش باید بسیار از احتیاط کار ګرفته شود.