سیفگارد

مفهوم سیفگارد هستوی یعنی نظارت و بازرسی از مواد و موسسات هستوی به منظور اطمینان از کاربرد صلح آمیز آن‌ها ميباشد. مفهوم سیفگارد در موضوعات مربوط به فعالیت‌های هستوی بسیار شنیده  می‌شود؛ اما به طور دقیق منظور از سیفگارد چیست؟ سیفگارد به معنای نظارت و حراست کردن است.

هدف سيفگارد

جلوگيري ازانتشار سلاح هاي هستوي قبل ازاستفاده سواز مواد هستوي وتكنالوجي هستوي است.که این کار بادو روش صورت میگیرد تضمین معتبرکه پابندی به تعهدات بین المللی است. که در نتیجه ان اعتماد به میان میاید ودوم تشخیص زودهنگام هرگونه سواستفاده از موادوتکنالوجی هستوي است.

سیفگارد امروزه در اصطلاح، مقررات نظارتی آژانس می‌باشد که شامل انواع بازرسی‌ها است. موافقت نامه‌های مختلفی نیز به نام موافقت نامه‌های سیفگاردی به وسیله آژانس تهیه شده و کشورهایکه اين موافقت نامه ها را امضا مي نمايند مكلف به تطبيق ان مي باشد.

اصولا سیفگارد مجموعه اقداماتی است که هدف آن نظارت بر کاربرد و مصرف مواد هستوی مخصوص  و جلوگیری از انحراف آن به سمت مقاصد غیر صلح آمیز می‌باشد. اقدامات سیفگارد بر مبنای قراردادهایی که بین کشور‌ها و آژانس منعقد می‌گردد به مرحله اجرا گذاشته می‌شود و شامل موارد ذیل است

  • انجام بازرسی‌های دوره‌ای ازریکتورها و موسسات هستوی جهت کنترول مقدار مواد سوخت و موادفاضله ناشی از آن، نظارت بر ورود و خروج مواد هستوی مخصوص  یا دستگا‌ه‌هایی که حاوی مواد منبع می‌باشند و اعلام مقادیر آن از طرف کشورهای صادر کننده و وارد کننده به آژانس، اظهار شرح فعالیت‌ها و موجودی مواد هستوی موسسات کشورهای طرف قرارداد با آژانس .
  •  موظفين سیفگارد‌ آژانس برای ارزیابی صحت و کامل بودن اظهارنامه‌های کشورهای عضو در مورد مواد و فعالیت‌های هستوی آنان، ایجاد شده‌اند.. اساسا، دو دسته اقدامات مطابق با موافقت‌نامه‌های سیفگاردی یک کشور عضو انجام می‌شود.
  • یک دسته مربوط به تایید گزارشات مربوط به مواد و فعالیت‌های هستوی اظهار شده کشور عضو است که بر طبق «موافقت‌نامه‌های سیفگاردی جامع» صورت می‌گیرد.
  • دسته دیگر، اقدامات بیشتری را برای تقویت قابلیت‌های بازرسی آژانس اضافه می‌کند. این اقدامات تحت عنوان «پروتوکول الحاقی» شناخته می‌شوند که آژانس را قادر می‌سازد نه تنها درموارد انحراف مواد هستوی اظهار شده، بلکه از فعالیت‌های اظهار نشده نیز بازرسی نماید.